کپسول آتش نشانی ,کپسول آتش نشانی بیورسال

۴۱۷

انواع کپسول های رایج آتشنشانی

۱٫       کپسول پودر و گاز مخلوط

۲٫      کپسول پودر و گاز بالن بغل

۳٫     کپسول پودر و گاز چرخدار

۴٫     کپسول گاز دی اکسید کربن

۵٫ کپسول فوم گیاهی بیورسال

/۶ کپسول آتش نشانی آب و گاز

         کاربرد و نحوه استفاده از کپسو ل های رایج آتشنشانی

الف)کپسول پودر و گاز مخلوط

کاربرد:اطفاء حریق مایعات و گازهای قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی

۱٫          خونسردی خود را حفظ نمایید

۲٫          قبل از استفاده از شارژ بودن کپسول مطمئن شوید

۳٫          عقربه مانومترباید روی قسمت سبز باشد

۴٫          کپسول را سریعاً دو بار سر و ته نمایید تا پودر از حالت کلوخه شدن احتمالی، خارج شود

۵٫          ضامن را از حالت پلمپ خارج و آن را بکشید تا کپسول آماده استفاده گردد

۶٫          با فشار بر اهرم دستگیره، ماده اطفایی( پودر) را به بن آتش( پایین شعله) به صورت جاروب نمودن بپاشید و آتش را خاموش نمایید

۷٫          در فضاهای باز، پشت به باد اقدام به خاموش کردن حریق نمایید

۸٫          به حریق زیاد نزدیک نشوید و از فاصله ۲تا۴ متری اقدام به اطفاء حریق نمایید

در صورت استفاده این کپسول جهت حریق جامدات، مراحل اطفایی را با پاشیدن آب تکمیل نمایید.

پس از اطفای حریق توسط کپسول پودر و گاز آتش نشانی نسبت به شارژ مجدد کپسول پودر خشک اقدام نمایید.

  ب(کپسول پودر و گاز بالن بغل

کاربرد :اطفاء حریق مایعات و گازهای قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی

۱٫      خونسردی خود را حفظ نمایید

۲٫      کپسول را سریعاً دو بار سر و ته نمایید تا پودر از حالت کلوخه شدن احتمالی، خارج شود

۳٫      با یک دست شیلنگ و دسته کپسول را گرفته و با دست دیگر شیر فلکه بالن بغل را باز نمایید

۴٫      توجه داشته باشید که در حین باز نمودن شیر فلکه، بالای کپسول و سر شیلنگ به سمت صورت شما نباشد.

۵٫      با فشار دستگیره پودرپاش شیلنگ، ماده اطفایی(پودر) را به بن آتش (پایین شعله)به صورت جاروب نمودن بپاشید و آتش را خاموش نمایید

۶٫      در فضاهای باز، پشت به باد اقدام به خاموش کردن حریق نمایید

۷٫      به حریق زیاد نزدیک نشوید و از فاصله۲ تا۴متری اقدام به اطفاء حریق نمایید

ü    در صورت استفاده این کپسول جهت حریق جامدات، مراحل اطفایی را با پاشیدن آب تکمیل نمایید

 ج (کپسول پودر و گاز چرخدار

کاربرد :اطفاء حریق مایعات و گازهای قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی

۱٫      خونسردی خود را حفظ نمایید

۲٫      شیر فلکه بالن بغل را باز نمایید

۳٫      با فشار دستگیره پودرپاش شیلنگ، ماده اطفایی)پودر(را به بن آتش )پایین شعله(به صورت جاروب نمودن بپاشید و آتش را خاموش نمایید

۴٫      در فضاهای باز، پشت به باد اقدام به خاموش کردن حریق نمایید

۵٫      به حریق زیاد نزدیک نشوید و از فاصله حدود ۲ تا۴متری اقدام به اطفاء حریق نمایید.

ü        در صورت استفاده این کپسول جهت حریق جامدات، مراحل اطفایی را با پاشیدن آب تکمیل نمایید.

 د(کپسول گاز دی اکسیدکربن)  CO2)

کاربرد : اطفاء حریق تجهیزات الکتریکی

۱٫      خونسردی خود را حفظ نمایید

۲٫      ضامن را از حالت پلمپ خارج و آن را بکشید تا کپسول آماده استفاده گردد

۳٫      اهرم شیر را فشار دهید)یا شیر فلکه کپسول را باز نمایید( تا گاز دی اکسیدکربن از کپسول خارج و با هدف گیری شیپورک به سمت پایین شعله، حریق را خاموش نمایید

۴٫      به حریق زیاد نزدیک نشوید و با توجه به حجم کپسول از فاصله ۱ تا ۳  متری اقدام به اطفاء نمایید

ü    در صورت ضرورت، از این کپسول جهت اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال در فضاهای بسته می توان استفاده نمود ولی اطفاء حریق جامدات را باید با پاشیدن آب تکمیل نمود

         شرایط استفاده از کپسولهای فوق

الف – از تاریخ شارژ یکسال نگذشته باشد

ب    درجه مانومتر، روی رنگ سبز باشد

ج  ضامن هرنوع کپسولی باید پلمپ باشد

د-شیر فلکه کپسول پودر و گاز بالن بغل پلمپ باشد

        دلایل شارژ مجدد کپسول :

۱٫     اگر از شارژ کپسول گذشته باشد پودر داخل آن سفت می شود و اطفا به خوبی انجام نمی شود

۲٫     درجه باید بر روی رنگ سبز باشد که نشان دهنده عامل فشاری است که دارد به همین دلیل هنگام استفاده باید کپسول پودری را یک بار سروته کنیم بعد استفاده نمائیم.

۳٫     اگر قطرشیلنگ یکنواخت باشد کپسول پودری است.

کپسول پودر و گاز,کپسول آب و گاز,کپسول بیورسال,کپسول co2,کپسول کف و گاز

انواع کپسول های آتش نشانی با برند های روناک ، سپهر ، دریا ،سعدی ، آرمان ، باران ، بهمن ، پارسا ، آذر سیلندر ، هونامیک ،بایا سییلندر و خزرسیلندر نیز در این مجموعه با بهترین قیمت عرضه میگردد.