09197901725- 77247610 - 021
info@fire-iht.com
اطفای حریق آیروسلجعبه آتش نشانیکپسول آتش نشانی

اطفای حریق آیروسل

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل اتاق سرور

ادامه مطلب

جعبه آتش نشانی

جعبه فایر باکس تمام استیل

ادامه مطلب

کپسول آتش نشانی

کپسولهای آتش نشانی پودری و CO2وبیورسال

ادامه مطلب

تصاویر ایروسل,آیروسل نصب شده در مراکز حساس به حریق

۲۰۱۴۰۸۲۳_۱۳۳۹۵۰

۲۰۱۶-۰۱-۰۳ ۱۷٫۰۵٫۴۰۲۰۱۶-۰۱-۰۳ ۱۷٫۱۷٫۱۷۱

۲

۱

آیروسل ایرانی