02177247610-
info@fire-iht.com
اطفای حریق آیروسلجعبه آتش نشانیکپسول آتش نشانی

اطفای حریق آیروسل

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل اتاق سرور

ادامه مطلب

جعبه آتش نشانی

جعبه فایر باکس تمام استیل

ادامه مطلب

کپسول آتش نشانی

کپسولهای آتش نشانی پودری و CO2وبیورسال

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری جعبه های آتش نشانی

جعبه های آتش نشانی سالیانه یکبار نیاز یه سرویس و نگهداری دوره ای دارند ، در رابطه با این امر باید شیلنگ های آتش نشانی اعم از برزنتی یا هوزریل چک گردند تا از سالم بودن و پاره نبودن آن ها اطمینان حاصل شود .نازل های آتش نشانی و شیر فلکه های آتش نشانی نیز باید چک شوند تا اگر دچار ترک خوردگی و نشتی هستند تعویض گردند. خود جعبه های آتش نشانی نیز باید از جهت قفل  ، قرقره و لولا ها نیز مورد بررسی دوره ای قرار گیرند تا در صورت ایراد سرویس گردند.

با سرویس سالیانه و دوره ای سیستم های اعلام و اطفای حریق می توان از عواقب ناگوار ، در حین حریق مصون ماند.این کار طی قراردادی به عنوان قرارداد تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفای حریق آتش نشانی بر اساس توافق ما بین کارفرما و شرکت مجری بر اساس چک لیست روتین سازمان آتش نشانی انجام میپذیرد.