02177247610-
info@fire-iht.com
اطفای حریق آیروسلجعبه آتش نشانیکپسول آتش نشانی

اطفای حریق آیروسل

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل اتاق سرور

ادامه مطلب

جعبه آتش نشانی

جعبه فایر باکس تمام استیل

ادامه مطلب

کپسول آتش نشانی

کپسولهای آتش نشانی پودری و CO2وبیورسال

ادامه مطلب

کف ساز – موبایل فوم

۱۱۷۱۹۸

کف ساز متحرک آتش نشانی یا موبایل فوم آتش نشانی دستگاهی است که دارای مخزن ۱۲۰ لیتری کف می باشد. از کف ساز متحرک یا موبایل فوم جهت مقابله سریع و در لحظات اولیه اطفا حریق مایعات قابل اشتعال استفاده می گردد.

کشور سازنده :
ایران
کف ساز آتش نشانی :
موبایل فوم ۱۰۰ لیتری
کف ساز آتش نشانی :
موبایل فوم ۱۲۰ لیتری
کف ساز آتش نشانی :
موبایل فوم ۱۴۰ لیتری
کف ساز آتش نشانی :
موبایل فوم ۱۷۰ لیتری

توضیحات

دستگاه کف ساز متحرک، موبایل فوم نافکو انگلیس
داری مخزن ۱۴۰ لیتری فوم
Z4اینداکتور
اینچ۲,۱/۲نازل کف پاش
دو حلقه شلنگ
گاری
داخل مخزن، کف ریخته شده و به منبع تامین آب متصل می شود. در همین حین اینداکتور با اضافه کردن آب به کف، شروع به حجیم کردن کف می کند.