02177247610-
info@fire-iht.com
اطفای حریق آیروسلجعبه آتش نشانیکپسول آتش نشانی

اطفای حریق آیروسل

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل اتاق سرور

ادامه مطلب

جعبه آتش نشانی

جعبه فایر باکس تمام استیل

ادامه مطلب

کپسول آتش نشانی

کپسولهای آتش نشانی پودری و CO2وبیورسال

ادامه مطلب

وزن , ابعاد و فضای اطفای آیروسل,aerosol

وزن و ابعاد ایروسل پاک پایرو
۱- ایروسل ۳ کیلوگرمی
ارتفاع , عرض , طول , (۵۸۰ * ۲۳۰ * ۲۳۰)
مدت زمان تخلیه ۴۴ ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۳۰ متر مکعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲- ایروسل ۲ کیلوگرمی
ارتفاع , عرض , طول , (۴۷۰ * ۲۳۰ * ۲۳۰)
مدت زمان تخلیه ۴۲ ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۲۰ متر مکعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳- ایروسل ۱ کیلوگرمی
ارتفاع , عرض , طول , (۲۷۰ * ۲۳۰ * ۲۳۰)
مدت زمان تخلیه ۴۱ ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۱۰ متر مکعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴- ایروسل ۵۰۰ گرمی
ارتفاع , قطر (۱۲۰ * ۲۵۰)
مدت زمان تخلیه ۲۳/۴ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۵ متر مکعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵- ایروسل ۳۰۰ گرمی
ارتفاع , قطر (۱۰۵ * ۲۰۰)
مدت زمان تخلیه ۲۲/۴ ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۳ متر مکعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۶- ایروسل ۲۰۰ گرمی
ارتفاع , قطر (۲۱۵ * ۸۰)
مدت زمان تخلیه ۲۱/۵ ثانیه
فضای قابل پوشش در زمان حریق ۲ متر مکعب
________________________